Søke plass i Nydalen barnehage.

For å søke plass i Nydalen barnehage, må man søke elektronisk gjennom oslo kommune sine sider. Gå inn på sidene til Oslo kommune , klikk deg inn på bydel og videre på "søke barnehageplass" Nydalen barnehage vil være en av alternativene dere kan velge i søkefeltet. Vi kontakter bydel når vi har ledige plasser og da vil alle barn som søker oss, komme opp på en liste.

Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe dere lurer på, eller kom innom på besøk.