Bringebær

Bringebær har plass til 6-7 barn fra 1-2 år.

Vi ønsker at alle barna skal få en god start i barnehagen. Den faste dagsrytmen og rutinene er særlig viktig i begynnelsen på Bringebær, fordi den hjelper barnet å orientere seg og skaper trygghet. Vi kan nok alle ha litt motstridende følelser i forhold til forandring, og slik er det også for ettåringer. Det nye barnehagelivet kan være appellerende interessant og samtidig foruroligende utfordrende.

Dagsrytmen vår inneholder mye rom for lek, noe som er en nødvendig og naturlig del av barnas liv. Gjennom leken utvikles det sosiale samspillet mellom barn. Barnet ser seg selv gjennom andres øyne, og får tilbakemelding på seg selv. Det er blant annet gjennom dette samspillet at viktige egenskaper som omsorg, empati og selvfølelse utvikles. Barnet kan gjennom leken prøve ut sin innflytelse i gruppen, og leken gir barnet trening i å finne ulike måter å uttrykke seg på. Samtidig gir leken rom for både kreativitet, fantasi og motorisk utfoldelse.

Siden vi er en såpass liten avdeling har vi tid til å se hvert enkelt barn, det er rom for omsorg, lek og mye latter. Avdelingen ligger skjermet fra de eldre barna, noe som skaper en trygg og god atmosfære.