Tyttebær

Velkommen til Tyttebær.

Tyttebær består av 2 voksne og 7 barn i alderen 2-3 år. Våre to hovedfokusområder er språkmiljø og motorisk utvikling.  Temaer vi arbeider med i løpet av et år er: "Form og Figur", "Jul", "Vinterlek", og "Musikk og bevegelse". Vi har fokus på å gi barna gode opplevelser/utvikling i hverdagssituasjoner. Vi prioriterer mye utelek på Tyttebær.

Vårt mål er at foreldre og barn skal oppleve "Den gode hverdagen".