/>

Den Gode Hverdagen

Vi i Nydalen barnehage ønsker å skape og gi rom for Den Gode Hverdagen

Dette mener vi i begrepets videste
forstand. Det betyr at det skal gjelde for alle barna som er i barnehagen, alle
som henter og leverer hver dag, og for alle de ansatte i Nydalen barnehage.
Dette mener vi er så viktig, at vi ønsker at dette skal være vårt
hovedmål for alt arbeid vi utfører. Vi må ta oss
tid til å være i øyeblikket, være der for barna og huske på at her -og nå
opplevelsen er viktig. Vi skal ta vare på de ”gyldne øyeblikk” for barndommen
kommer ikke i reprise!

Vi ønsker også at barnehagen skal være en trygg forankring for alle oss som hører til i Nydalen barnehage og som
trives med det. Ta gjerne en kaffekopp med oss, gi deg selv, barnet og oss alle
en mulighet til å få en god start på dagen. Har man bedre tid en ettermiddag,
så bruk den til en god avslutning på barnehagen.

Vi ønsker at alle
her oss hos kan få være seg selv!

Noen tanker om hva vi legger i begrepet:

Trygghet:

Vi må skape et trygt miljø med mye omsorg og nærhet, slik at barna får tillitt til seg selv og andre. Faste rutiner og tydelige grenser bidrar også til trygghet. Vi har som mål at barna skal føle seg trygg blant andre barn og voksne, tørre å snakke i samling, henvende seg til barn og voksne, selvhevdelse, tørre å vise frem seg selv og tørre å være den man er.

Kjærlighet:

Vi må vise varme, godhet, omsorg, berøring og la barna være trygge på at det alltid er et fang å sitte på dersom det trengs. Barna må bli tatt i mot på en god måte
og føle seg sett og hørt i løpet av dagen. Slik kan barnet føle seg verdsatt og at det har verdi.

Fleksibilitet:

Vi må ta hensyn til andres behov og kunne tilpasse oss. Vi må kunne ta ting på sparket, gi rom for spontanitet og ikke nødvendigvis følge ukeplan o.l. slavisk.

Venner/Vennskap:

Alle skal ha en venn og ha noen å leke med! Vi skal føle samhørighet og oppleve at vi
er en del av et fellesskap.

Humor og glede:

Vi må gi rom for tull og tøys. Vi må le sammen, være lekende og deltagende voksne og ikke ta seg selv så høytidelig. Voksne henger seg med på barnas nivå, undrer og fantaserer sammen.

Medvirkning og muligheter:
Barna må få muligheten til å kunne påvirke sin barnehagehverdag, og føle
at de blir tatt på alvor. På den måten kan barnas interesser på mange
måter stå i fokus.Bli sett og hørt: Barna må få oppleve voksne som gir oppmerksomhet og som lever seg inn i barns opplevelser og behov. Barn må føle at de har verdi!Nå mål sammen med barn og voksne:
Barn og voksne må ha felles mål for hva man skal kunne som f.eks
påkledning. Slik kan et godt fellesskap utvikles.

Å være tilstede:

Voksne skal være psykisk og fysisk tilstede og se
barnet. Voksne skal ha tid til å lytte og ta barna på alvor.

Samarbeid:

Vi skal hjelpe og støtte hverandre. Vi skal samarbeide med barna, med hverandre og med foreldrene/omsorgspersonene. Vi må være flinke til å formidle informasjon til hverandre og ha tillitt og trygghet overfor hverandre.

Tid:

Vi må ha tid til å snakke med barna, løse konflikter, undre seg sammen med dem, ha tålmodighet, og ta vare på øyeblikket og her- og nå opplevelsen.